Logo

witryna projektu LMS Plus / LMS+

Korzyści uczestnika projektu LMS Plus

Uczestnik uzyskuje dostęp do specjalnej gałęzi stabilnej LMS oraz utrzymywanych na bieżąco dodatków do publicznie dostępnej gałęzi LMS (lista wszystkich obecnie dostępnych dodatków jest dostępna poniżej i aktualizowana na bieżąco). Wszystkie dodatki przechowywane są w odrębnych gałęziach systemu kontroli wersji git. Dzięki temu możliwe jest sprawne zarządzanie dodatkami udostępnianymi w ramach projektu poprzez wykonywanie półautomatycznych synchronizacji zachodzących zmian w kodzie. Dokumentację systemu git znajdziemy pod adresem https://git-scm.com/doc. Uczestnicy projektu są traktowani przez opiekuna projektu LMS Plus priorytetowo i uzyskują odpowiedzi na pytania techniczne w pierwszej kolejności przed resztą społeczności internetowej. Nasze rozwiązania oparte są na kilkunastu latach doświadczeń w programowaniu w środowisku sieciowym (m.in. uczestnictwo w projektach Kadu oraz LMS). Gwarantujemy zadowolenie i najwyższą technicznie jakość obsługi.

Podsumowanie korzyści

 1. Dostęp do kodu źródłowego wszystkich rozwiązań dostępnych w projekcie.
 2. Utrzymywane są na bieżąco wydania stabilne LMS+ (od kilku lat dwa wydania równolegle - żeby umożliwić łagodne migracje między wersjami) - obecnie są to 27.x, 26.x, 25.x i 24.x. Do wersji stabilnych wchodzą głównie poprawki błędów oraz krytyczne zmiany z wersji rozwojowej.
 3. Dostęp do bogatej dokumentacji w postaci wiki.
 4. Wsparcie mailowe poprzez:
  • listę mailingową lms-plus@lists.lms.org.pl,
  • system zgłoszeń (ang. issues) projektu w witrynie github.com.

Warunki uczestnictwa w projekcie LMS Plus

Każdy uczestnik za opłatą miesięczną w wysokości 250 zł netto uzyskuje dostęp do prywatnego repozytorium git bazującego na publicznym repozytorium LMS-a. Przystąpienie do projektu jest możliwe na co najmniej rok. Po roku uczestnik może wycofać się z projektu za miesięcznym wypowiedzeniem.

Dołączenie do projektu LMS Plus

Zapraszamy do dołączenia do projektu LMS Plus - można to zrobić wysyłając maila na adres biuro@chilan.com o następującej treści:

 1. Dane firmy do wystawianych faktur.
 2. Adres e-mail, na który będą automatycznie wysyłane faktury.
 3. Adres e-mail do zapisania na listę mailingową LMS Plus.
 4. Nazwa konta w systemie github.com (konto trzeba utworzyć samodzielnie).
 5. Załączony skan podpisanego i przypieczętowanego regulaminu projektu dostępnego poniżej:

  Regulamin projektu LMS Plus

Dostęp do repozytorium projektu LMS Plus

 1. Przygotować parę kluczy ssh umożliwiających dostęp do repozytorium. Wygenerowane klucze służą skonfigurowaniu wygodnego dostępu SSH do własnego konta subskrybenta w serwisie github.com. Nie należy ich nam przesyłać!
 2. Dla wygody warto dopisać informacje o dostępie ssh do github w lokalnym pliku ~/.ssh/config:

   Host github.com
     User git
     Hostname github.com
     PreferredAuthentications publickey
     IdentityFile /katalog_domowy_użytkownika/.ssh/nazwa_pliku_z_kluczem_prywatnym
  

  Opcją IdentityFile należy wskazać ścieżkę do pliku zawierającego klucz prywatny spośród pary wygenerowanych w punkcie 1 kluczy.

 3. Wykonać lokalną kopię repozytorium dla gałęzi master w lokalnym katalogu lms:

   git clone git@github.com:chilek/lms-plus.git lms
  

Wymagania LMS Plus

Spis gałęzi repozytorium projektu LMS Plus

Uwaga: linki poniżej są dostępne wyłącznie dla uczestników projektu!

gałąź główna (klon publicznie dostępnej gałęzi master)

gałąź stabilna (ostatnia wersja 27.69)

poprzednia gałąź stabilna (ostatnia wersja 26.102)

poprzednia gałąź stabilna (ostatnia wersja 25.108)

poprzednia gałąź stabilna (ostatnia wersja 24.135)

przestarzała gałąź stabilna (ostatnia wersja 1.11.23.32)

przestarzała gałąź stabilna (ostatnia wersja 1.11.22.34)

przestarzała gałąź stabilna (ostatnia wersja 1.11.21.37)

przestarzała gałąź stabilna (ostatnia wersja 1.11.20.20)

przestarzała gałąź stabilna (ostatnia wersja 1.11.19.15)

wtyczka: obsługa gpon urządzeń firmy ZTE - zrzuty ekranu

wtyczka: obsługa gpon urządzeń firmy Dasan - zrzuty ekranu

wtyczka: obsługa platformy VoIP Hiperus C5

wtyczka: obsługa platformy VoIP Adescom

wtyczka: obsługa platformy IPTV Jambox - zrzuty ekranu

wtyczka: obsługa platformy Nettelekom

wtyczka: obsługa platformy Metroport MVNO

zaawansowane szablony dokumentów - zrzuty ekranu:

raporty WWPE do UKE

wtyczka: obsługa magazynu (stara edycja) - zrzuty ekranu

wtyczka: obsługa magazynu (nowa edycja)

wtyczka: integracja z systemem PLICBD2 - zrzuty ekranu

wtyczka: integracja ze speedtest.pl - zrzuty ekranu

wtyczka: statystyki w oparciu o pakiet narzędziowy RRDTOOL - zrzuty ekranu

wtyczka: obsługa SMS w oparciu o SerwerSMS.pl/SMS.pl

wtyczka: obsługa SMS w oparciu o SMSAPI.pl

wtyczka: obsługa SMS w oparciu o SMSCenter.pl

wtyczka: obsługa SMS w oparciu o CallAPI.pl

wtyczka: obsługa SMS w Mikrotiku

wtyczka: obsługa platformy IPTV Evio - zrzuty ekranu

wtyczka: eksport danych finansowych do formatu XML programu CDN Optima

wtyczka: eksport faktur (i opcjonalnie ich obrazów) do formatu XML programu SoftLab

wtyczka: eksport danych finansowych do formatu EDI++ firmy InseRT

wtyczka: eksport danych finansowych do formatu Magik programu WAPRO Fakir

wtyczka: eksport danych finansowych do formatu Sage Symfonia FK

dodatkowe skrypty integracyjne

wtyczka: zarządzanie licencjami GData klientów

wtyczka: obsługa podpisów biometrycznych dokumentów w oparciu o usługę Signatus firmy Infinite - zrzuty ekranu

Uwaga! Dziennik/archiwum transakcji został już zintegrowany z publicznie dostępną gałęzią LMS.